Àrea 3D 

  • Col·locació d’una imatge de fons per poder traçar les línies i fer un penjoll o unes arracades. S’utilitzaran les següents eines de dibuix 2D: Booleana 2D; Connectar, Extendre.
  • Coneixement de tècniques de deformació bàsiques, per corbar o retòrcer les figures. S’utilitzaran les següents eines de Transformació: Escalar per mides 1D, 2D i 3D; Gumball; Retòrcer amb corbat dinàmic

 

Fonaments de fabricació

  • Mides per al gravat i tall làser
  • Avantatges i diferències entre tall làser i microfusió
  • Materials per al tall làser
Foto_MNGRF3_TallLaser