PROGRAMA

Dates: Dissabte 4 de maig (sessió presencial) i del 5 al 21 de maig (sessions en línia)

 

  • 6 hores presencials de presentació i instal·lació de l’entorn RhinoGold i d’introducció al procés de disseny en 3D i als fonaments de fabricació de les peces (taller). Veurem tot el procés, des del disseny fins a la impressió.

Els continguts d’aquesta primera part del mòdul estaran penjats a l’aula en línia de tots els mòduls. Tot i això, per a aquelles persones sense coneixements en disseny en 3D, o amb coneixements molt bàsics, és molt recomanable fer aquest primer mòdul del curs, independentment de si volen fer tots els mòduls restants o només algun d’ells.

SEGONA PART (segona i tercera setmana): ALIANCES DE CASAMENT

  • Dues setmanes de formació en línia. Cada una amb 1 hora de tutoria en línia personalitzada.
  • Com en la resta de mòduls, a l’aula en línia es disposarà dels tutorials de les àrees de 3D i de fonaments de fabricació de la peça.

Àrea 3D

  • Creació de braços i aliances a partir de la utilització de l’eina d’escombrat per 1 i 2 carrils, modificant o bé les seves seccions o bé els carrils.
  • Eines de modelat: Escombrar per 1 i 2 carrils.
  • Eines de Rhinogold: Assistent d’anells, Assistent de grapes i Assistent de braços.

Fonaments de fabricació

  • Anàlisi de com afecten els processos que intervenen després del 3D en les mides i en la partició de peces
  • Repàs d’aliances: abeuradors i línies de creixement
  • Sistemes de medició. Perfils més comuns
  • Iniciació a la microfusió

 

EM VULL INSCRIURE AL PRIMER MÒDUL O AL PRIMER I SEGON MÒDUL I FORMALITZAR LA MATRÍCULA

Foto_MNGRF1_Aliances