PRIMERA PART (primera setmana)

 • 4 hores presencials de presentació i instal·lació de l’entorn RhinoGold i d’introducció al procés de disseny en 3D, des del disseny fins a la impressió
 • 2 hores en línia d’introducció als fonaments de fabricació de les peces (taller).

Els continguts d’aquesta primera part del mòdul estaran penjats a l’aula en línia de tots els mòduls. Tot i això, per a aquelles persones sense coneixements en disseny en 3D, o amb coneixements molt bàsics, és molt recomanable fer aquest primer mòdul del curs, independentment de si volen fer tots els mòduls restants o només algun d’ells.

SEGONA PART (segona i tercera setmana): ALIANCES DE CASAMENT

 • Dues setmanes de formació en línia. Cada una amb 1 hora de tutoria en línia personalitzada.
 • Com en la resta de mòduls, a l’aula en línia es disposarà dels tutorials de les àrees de 3D i de fonaments de fabricació de la peça.

 

Àrea 3D

 • Creació de braços i aliances a partir de la utilització de l’eina d’escombrat per 1 i 2 carrils, modificant o bé les seves seccions o bé els carrils.
 • Eines de modelat: Escombrar per 1 i 2 carrils.
 • Eines de Rhinogold: Assistent d’anells, Assistent de grapes i Assistent de braços.

 

Fonaments de fabricació

 • Anàlisi de com afecten els processos que intervenen després del 3D en les mides i en la partició de peces.
 • Repàs d’aliances: abeuradors i línies de creixement.
 • Sistemes de medició. Perfils més comuns.
 • Iniciació a la microfusió.
Foto_MNGRF1_Aliances