Descripció

Al llarg del curs programem presentacions d’eines, de maquinària i de materials que considerem interessants, amb la finalitat que els nostres alumnes i seguidors coneguin les darreres innovacions del sector.

En aquestes presentacions sovint es genera un diàleg entre els assistents que enriqueix la trobada i es fomenten les relacions professionals.